Gitaarschool Akkoord

Leer alles over akoestisch gitaar spelen

Als je niet naar de les kunt komen

Als je verhinderd bent voor de les moet je dit vooraf doorgeven (email, telefoon/voicemail, SMS of Whatsapp bericht). Onder voorwaarden kunnen lessen ingehaald of terugbetaald worden:

  • Lessen die NIET afgemeld worden: niet inhalen en wel doorbetalen
  • Lessen die dezelfde dag afgemeld worden: wel inhalen, als niet wordt ingehaald wordt de helft terugbetaald.
  • Lessen die langer dan 1 dag vooraf worden afgemeld: inhalen of terugbetalen.
  • Bij les op vaste afspraak worden er maximaal 3 lessen per trimester terugbetaald.
  • Bij het gebruik van een lessenkaart gelden dezelfde regels, alleen wordt dan niet terugbetaald. De afgezegde les(sen) blijven op de kaart staan en kunnen op een later tijdstip gebruikt worden. Er is dan ook geen maximum aan het aantal lessen wat afgezegd mag worden.

Als je wilt opzeggen

Bij lessen op afspraak kun opzeggen per het eind van het trimester . Bij tussentijds stoppen worden maximaal 3 lessen terugbetaald.
Bij gebruik van een lessenkaart kun je stoppen als je de kaart vol hebt.

Overmacht
Als je genoodzaakt bent de lessen (tijdelijk) te stoppen door een onvoorziene situatie kun je overleggen over een regeling

Afzeggen door docent
Wanneer ik verhinderd ben, probeer ik de les(sen) in overleg op een andere dag / tijd te geven. Lukt dit niet, hoeft de les niet betaald te worden.