Gitaarschool Akkoord

Leer alles over akoestisch gitaar spelen

Als je niet naar de les kunt komen

Als je verhinderd bent voor de les moet je dit vooraf doorgeven (email, telefoon/voicemail, SMS of Whatsapp bericht). Onder voorwaarden kunnen lessen ingehaald of terugbetaald worden:

  • Lessen die NIET afgemeld worden: niet inhalen en wel doorbetalen
  • Lessen die dezelfde dag afgemeld worden: wel inhalen, als niet wordt ingehaald wordt de helft terugbetaald.
  • Lessen die langer dan 1 dag vooraf worden afgemeld: inhalen of terugbetalen.
  • Bij les op vaste afspraak worden er maximaal 3 lessen per trimester terugbetaald.
  • Bij het gebruik van een lessenkaart gelden dezelfde regels, alleen wordt dan niet terugbetaald. De afgezegde les(sen) blijven op de kaart staan en kunnen op een later tijdstip gebruikt worden. Er is dan ook geen maximum aan het aantal lessen wat afgezegd mag worden.

Als je wilt opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Lessen die nog gepland staan in de laatste maand, maar die niet meer gebruikt worden, worden niet gecompenseerd.